• مدرس : اسدپور
  • قسمت : ۲۱۲ قسمت
  • وضعیت محصول : غیر رایگان + رایگان
  • سطح آموزش : حرفه ای
  • نوع آموزش : تصویری
  • زبان : فارسی
  • مدت زمان : ۱۰۸ ساعت
  • حجم دوره: ۱۹٫۶ گیگابایت